Bodymap

Onze maatschappij is de laatste 20 jaar sterk veranderd. We kennen op heel veel gebieden een fantastische vooruitgang. Het leven wordt ons steeds gemakkelijker gemaakt. Maar dit heeft spijtig genoeg ook een keerzijde. Onze kinderen groeien nu op in een andere speelcultuur waar spelen en bewegen wordt belemmerd door de aanwezigheid van televisie en computer.

Schrijven, lezen, kunnen stilzitten enz. vraagt een goede rijping van het zenuwstelsel. Kinderen moeten in de echte wereld heel wat bewegingservaringen opdoen om hun zenuwstelsel goed te kunnen ontwikkelen. Want dit gebeurt helaas niet vanzelf.

Het is een noodzaak dat je een zeer stimulerende omgeving kan creëren waarin kinderen kunnen ontwikkelen. De kennis om de juiste prikkels op de juiste moment aan te bieden is belangrijk in het groei- en ontwikkelingsproces van een kind.

Als in de eerste jaren de ontwikkeling anders verloopt dan wenselijk is voor een goede cognitieve ontwikkeling zal een kind gaan compenseren. Dit houdt veelal in dat het kind op een andere manier zijn/haar zenuwstelsel gaat ontwikkelen. Er kunnen hiaten in het leerproces optreden.

Het is wenselijk, noodzakelijk om een leerprobleem ook vanuit motorische aspecten te bekijken.

Mocht er vermoeden zijn dat dit het geval is, kan ik een korte screening afnemen.