Remedial teaching 

Remedial teaching is het helpen van kinderen met leerproblemen. Dit kunnen problemen zijn met technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, schrijven, de manier van leren maar ook werkhouding- en concentratieproblemen.

 

Sommige kinderen hebben een  achterstand die ze vanzelf weer inhalen, bij andere kinderen blijft deze achterstand bestaan ondanks de intensieve aanpak op school. Door het geven van remedial teaching krijgt uw kind extra individuele begeleiding, gericht op de specifieke leerproblemen die het ervaart. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en wordt de leerachterstand verkleind.  

Sommige kinderen bouwen door hun problemen faalangst op.

Er zijn ook leerproblemen die blijvend zijn zoals dyslexie en dyscalculie. Kinderen kunnen hun lees- en rekenvaardigheden vergroten waardoor ze zo goed mogelijk leren omgaan met hun dyslexie c.q. dyscalculie.

 

Ik heb ruim 20 jaar ervaring als remedial teacher en omdat ieder kind anders is, is de behandeling van ieder kind speciaal.

Bij mijn behandeling staat het kind centraal en niet zijn probleem, samen met de ouders (en evt. de leerkracht) zoeken we naar een passende behandeling.

 

Eén keer per week ondersteuning is niet voldoende om een maximaal resultaat te halen. Het is daarom belangrijk dat de lesstof thuis regelmatig kort wordt herhaald. Hierbij wordt uiteraard goed gekeken naar de mogelijkheden en de belastbaarheid van het kind, de methodes van de school en de thuissituatie.